Terminsprogrammen för avdelningarna under vårterminen 2023:

Familjescout, 5 – 7 år.

Är du intresserad av vad familjescouterna har för veckoträffar?  Kontakta Erika Dömstedt 070-745 63 80.

 

Spårare , blåvargarna, 8 – 9 år.

Är du intresserad av vad spårarna har för veckoträffar? Kontakta Larsa Sundlöf 070-798 81 79.

 

Upptäckare, Vilddjuren, 10 – 12 år.

Är du intresserad av vad upptäckarna har för veckoträffar?

 

Äventyrare, Snapphanarna, 12 – 15år.

Är du intresserad av vad äventyrarna har för veckoträffar? Kontakta Robert Sköld 072-598 87 03.

 

Utmanarna, The Stork Team, 15 – 18 år.

Är du intresserad av vad utmanarn har för veckoträffar? Kontakta Sören Svensson 070-533 23 74.

 

Gemensamt för alla avdelningar är kläder efter väder!

Har du frågor om programmen eller är intresserad av att komma på ett prova på möte, tveka inte att kontakta någon ledare eller vår kårordförande Sören Svensson 070-533 23 74.