Scouterna har en medlemstidning, en webbtidning som vänder sig till scouter i alla åldrar, ledare och föräldrar.

Tidningen Scout är en webbtidning som kommer ut med tre nummer per år.

Vem får tidningen Scout?

Alla medlemmar i Scouterna medlemsregister Scoutnet får tidningen direkt i sin brevlåda. Medlemmar i NSF, Equmenia Scout och Salt Scout får också tidningen.

För adressändring, prenumerationsärenden och frågor om utebliven tidning kontakta din kår.

 

Här kan du läsa tidningen på nätet:

http://www.scoutservice.se/scoutnytt/tidningen-scout/