En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har drygt 100 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fem aktiva avdelningar fördelade på en familjescout-, en spårar-, en upptäckar-, en äventyrar och en utmanaravdelning. Vi har även haft en roveravdelning, just nu är den avdelningen inte aktiv men vi hoppas att de kommer bli det inom kort!

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal. Familjescouter träffas varannan vecka.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfogde sköter om vår stuga och mindre reparationer. Funktionärer i kåren träffas regelbundet helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugorna.