Avdelningar

I Köpings Scoutkår har vi 5 aktiva avdelningar från åldrarna 5 år och uppåt

Alla avdelningar har regelbundna träffar och satsar på en egen hajk/övernattning per termin. Tryck på rätt åldersgrupp nedan för mer information.