För att avsluta ditt medlemskap behöver du kontakta din avdelningsledare och meddela.

När informationen gått fram till avdelningsledare meddelar denne sin tur medlemsregistrerare som avregistrerar medlemmen.